oktatás és vizsgáztatás helyben
Kezdőlap Nyelvvizsgák Angol (Ixam) Tájékoztató C1

Tájékoztató az iXam államilag elismert C1 vizsgáról

Írásbeli vizsga részletes leírása

A vizsgafolyamat az írásbeli vizsgarésszel kezdődik, a vizsganap reggeli óráiban zajlik, a mért készségek az íráskészség , az olvasott szöveg értése és a nyelvhasználat. A vizsgán nincsen fordítási feladat, ugyanakkor a hallásértési feladatot kivéve egynyelvű szótárt lehet használni a vizsga feladatainak végrehajtásához. Az írásbeli vizsga 2 íráskészséget, 3 olvasáskészséget és 1 nyelvhasználatot mérő feladatból áll.

Az íráskészség mérése egy a vizsgázó által írt

 • fogalmazás és
 • egy formális levél
 • egy formális levél / blog bejegyzés / FAQ írása alapján történik.

Három feladat méri az olvasott szövegértési készséget

 • egy szöveget kell kiegészíteni egy szókészletből kiválasztott szavak segítségével,
 • egy szöveget kell rekonstruálni kiemelt szövegrészek visszahelyezésével, illetve
 • a harmadik szöveg elolvasása után 5 kérdésre adott válaszból, ahol kérdésenként négy megadott válasz közül kell kiválasztani a jót.

A nyelvhasználat vagy a nyelvi kontroll terjedelmének mérése:

 • 10 mondatot úgy kell átalakítani, hogy a megadott részeket nem lehet megváltoztatni, a kihagyott részeket pedig úgy kell megtalálni, hogy az eredeti mondat értelme megmaradjon.

A mondat átalakítás, mint nyelvi jelenség a természetes emberi kommunikációban spontán módon is folyamatosan jelen van ezért nagyon hasznos ez a fajta tudás.

Az írásbeli vizsgarész teljes időtartama: 200 perc.

Szóbeli vizsga részletes leírása

A mért készségek a beszédértés és beszédkészség.
A beszédértési feladatok közvetlenül az írásbeli részvizsga után vannak, időtartama kb. 40 perc.

Három feladat méri a beszédértés készséget, mindegyiket kétszer lehet meghallgatni:

 • mondatkiegészítés tartalom alapján, vagyis a hallott szöveg tartalmának megfelelő befejezetlen mondatokat kell kiegészíteni,
 • egy hosszabb szöveg után 5 kérdésre kell válaszolni, a négy megadott válasz közül kiválasztva a jót,
 • a harmadik feladat során 5 rövid szöveg tartamát kell párosítani a beszélőkkel.

A szóbeli vizsga beszédkészség részére a vizsganap délutánján kerül sor, ennek a vizsgarésznek az időtartama: 18 perc, a beszédkészség résznél a felkészülésre biztosított idő: 10 perc. Amíg az egyik vizsgázópár vizsgázik, a következő pár készül a megadott képek alapján. A beszédkészség vizsgát úgy alakítottuk ki, hogy a reprezentativitás teljes körű mérése érdekében a vizsga két részében megvalósuljon egyéni vizsga és páros vizsga is.

A beszédkészség vizsga első része egy vizsgázó-vizsgáztató vizsga, ahol

 • a vizsgázók egy témában kifejtik gondolataikat (monológ),
 • majd a vizsgáztató irányító kérdéseivel kibővítik az adott témáról való beszélgetést (párbeszéd).

A második részben egy vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga zajlik, ahol

 • a vizsgázók hasonló tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológ),
 • majd közösen oldanak meg feladatokat a képeik alapján (párbeszéd).

A két részben kialakított monológ-dialógus szerkezettel a vizsgázó 1. spontán összegfüggő-, 2. spontán szakaszos-, 3. összerendezett összefüggő-, 4. spontán szakaszos megnyilvánulásait lehet vizsgálni mind a vizsgáztatóval, mind a vizsgázó társsal történő beszélgetése során. Ez a dinamika és partnerváltás a vizsgázói terhelés és feszültség szempontjából is vizsgázóbarátnak tekinthető.

A szóbeli vizsga teljes időtartama: 58 perc + 10 perc felkészülési idő.

További információk a https://ixam.hu/eng-c1/ oldalon találhatók.