oktatás és vizsgáztatás helyben
Kezdőlap Nyelvvizsgák Angol (Ixam) Tájékoztató B1

Tájékoztató az iXam államilag elismert B1 vizsgáról

Írásbeli vizsga részletes leírása

 1. Íráskészség mérése
  Két írásbeli feladatot kell megoldani, a megoldásra 60 perc áll rendelkezésre. A feladatra adott idő előtt a következő feladatra áttérni nem lehet. A feladat megoldásához szótár használható. 1. Feladat: Informális e-mail írása, ahol 4 irányítási szempontot kell kidolgozni a KER B1 szintű témakörében meghatározott témában. Az elvárt terjedelem 100-120 szó. 2. Feladat: Informális blog írása a KER B1 szintű témakörében meghatározott témában. Az elvárt terjedelem 80-100 szó.
 2. Olvasott szöveg értésének mérése
  Három feladatot kell megoldani, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésre. A feladatra adott idő lejárta előtt a vizsgát megszakítani nem lehet. A feladat megoldásához szótár használható. 1. Szöveg kiegészítése, szavak kiválasztása egy szókészletből. (5 felesleges szó is adott). 2. Szövegrekonstrukció szövegrészekből. Egy hat bekezdéses szöveg első része adott, a hiányzó öt egységet kell sorba rakni. (2 felesleges elem is adott). 3. Feleletválasztó (3X). A szöveggel kapcsolatban öt kérdésre kell a megadott 3-3 lehetséges válaszból a helyeset kiválasztani.

Szóbeli vizsga részletes leírása

 1. Hallott szöveg mérése
  A három feladat teljes hossza kb. 25 perc. A feladatra adott idő lejárta előtt a vizsgát megszakítani nem lehet. A feladat megoldásához szótár NEM használható. 1. Mondatkiegészítés tartalom alapján. Hét szöveghiány helyére kell egyenként 1-3 szót beírni az elhangzottak alapján, lassú tempóban. 2. Feleletválasztó (3X). Rövid felvétel, érthetően beszélő felolvasó, hétköznapi témában. 3. Párosító feladat. Négy rövid szöveg meghallgatása után 2-2 adatot kell párosítani a beszélő személyhez. (2 felesleges elem is adott).
 2. Beszédkészség mérése
  A vizsgatermi beszélgetések előtt 10 perc felkészülési idő áll a vizsgázók rendelkezésére egy csendes felkészülő teremben. A beszédkészség mérése két részben történik, amelynek hossza 14 perc. 1. A beszédkészség vizsga első része egy vizsgázó-vizsgáztató vizsga, ahol a vizsgázók egy témában kifejtik gondolataikat (monológok), majd a vizsgáztató irányító kérdéseivel kibővítik az adott témáról való beszélgetést (párbeszédek). 2. A második részben egy vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga zajlik, ahol a vizsgázók hasonló tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológok), majd közösen oldanak meg feladatokat a képeik alapján (párbeszéd).

További információk a https://ixam.hu/eng-b1/ oldalon találhatók.