oktatás és vizsgáztatás helyben
Kezdőlap Nyelvoktatás Vállalati tanfolyamok Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás egy a Vállalat számára kötelezően befizetendő járulék. A szakképzési hozzájárulás intézménye ugyanakkor biztosítja azt a lehetőséget is a Vállalat számára, hogy a szakképzési hozzájárulásából (a munkáltató által kifizetett éves bruttó munkabér 1,5 %-a) a fizetendő járulék meghatározott részét saját munkavállalói képzésére, vagy egy-egy intézmény támogatására fordítsa. Ugye Ön sem szeretné elpazarolni a szakképzésijét? Mivel a hozzájárulást mindenképpen fizetni kell, a terhére megvalósuló képzés gyakorlatilag ingyenes szolgáltatást jelent az Ön cégének! Ne hagyja veszni adóforintjait, fordítsa inkább alkalmazottainak nyelvi képzésére, mely cége számára stratégiai fontosságú lehet!

A szakképzési hozzájárulás elszámolása

Mikro- és kisvállalkozások a fizetendő hozzájárulás maximum 60%-át, egyéb hozzájárulásra kötelezettek a fizetendő járulék legfeljebb 33%-át fordíthatják saját munkavállalóik képzésének támogatására.

A képzéssel kapcsolatos kritériumok

 • A képzés minimális időtartama 20 óra,
 • A képzésnek az Európai Unió tagállamainak területén kell megvalósulnia,
 • A képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet 1-4. §-ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik,
 • A hozzájárulás csak a FAT által akkreditált intézmények képzésein vehető igénybe,
 • A képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak,
 • A képzésről a hozzájárulásra kötelezett a15/2009. (VIII.24.) SZMM rendelet  5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette,
 • A támogatás mértéke nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a minimálbér 6 százalékánál.

Mi finanszírozható a szakképzési hozzájárulásból külső képzőnél megvalósított oktatás esetén?

 • a képzési díj,
 • a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja,
 • a tankönyvek, taneszközök költségei,
 • a képzéssel összefüggő utazási és szállásköltsége a képzés díjának részét képező általános közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek), a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben résztvevő munkavállaló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei a 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet 5. sz. mellékletének a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

A fennmaradó összeget kinek kell megtéríteni?

A képzéssel kapcsolatos költségek 40%-át (mikro- és kisvállalkozás esetén 20%-át) a vállalatnak és/vagy a képzésben résztvevő dolgozónak kell finanszíroznia.

Dokumentáció

 • Szolgáltatási Szerződés a DIALÓG Nyelviskola és Vizsgacentrum illetve a Vállalat között,
 • Felnőttképzési Szerződés a DIALÓG Nyelviskola és Vizsgacentrum illetve a részt vevő(k) között,
 • Tanulmányi Szerződés vagy munkáltatói kötelezés a Vállalat és a Munkavállaló között.

A DIALÓG Nyelviskola és Vizsgacentrum a következő dokumentumokat adja át a hozzájárulásra kötelezettnek:

 • Intézmény-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata
 • Képzési program (nem akkreditált program esetén) vagy program-akkreditációs tanúsítvány akkreditált program esetén (cégszerűen hitelesített másolat)
 • Felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata
 • Szolgáltatási szerződés
 • A Szolgáltatási szerződés alapján kiállított számla

Elszámolás

A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzésekre vonatkozóan a képzések megkezdésének tárgyévét követő év február hó 25. napjáig köteles a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján az elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatást benyújtani a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére.

Egyéb, a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos tudnivalók:

A szakképzési hozzájárulás 1,5 %-ból fennmaradó összeget sem kell mindenképpen az államkasszába befizetni. Annak egy része felajánlható oktatási intézmények támogatására is, de csak abban az esetben, ha a támogatandó iskola jogszabály szerint jogosult a támogatásra.