oktatás és vizsgáztatás helyben
Kezdőlap Nyelvoktatás Lakossági tanfolyamok

A Dialóg Nyelviskola és Vizsgacentrumban diplomás, folyamatosan továbbképzett,  ellenőrzött nyelvtanárok tanítanak.

Joggal várhatja el tanárától, hogy:

  • tanulási tippekkel segítse a nyelvtanulást,
  • változatos munkaformákat alkalmazzon a tanóra során,
  • igyekezzen kellemes órai légkört kialakítani, törekedjen arra, hogy az órák jó hangulatúak legyenek,
  • biztosítson minden hallgatónak elegendő szereplési lehetőséget, vegye figyelembe a tanulók egyéni igényeit, hiányosságait,
  • törekedjen a bizalmon alapuló jó tanár-diák viszony kialakítására,
  • készüljön fel minden órára lelkiismeretesen,
  • törekedjen a célnyelvi óravezetésre, magyar nyelvet csak minimálisan szükséges mértékben használjon,
  • pontosan jelenjen meg minden órán,
  • a hibák javításakor mindig legyen tapintatos,
  • a hallgatók teljesítményét rendszeresen mérje és értékelje.